Úvod » Prodej majetku » Nepotřebná kolejová vozidla » Prodej vozidel k fyzické likvidaci

Odprodej železničních kolejových vozidel určených k fyzické likvidaci na tříděný kovový odpad a jeho odvoz k hutnímu zpracování

Odprodej železničních kolejových vozidel (dále jen "ŽKV") realizují České dráhy, a.s. formou nezávazného poptávkového řízení.

V případě zájmu účastnit se v poptávkovém řízení prosím kontaktujte České dráhy, a.s. Odbor správy a údržby kolejových vozidel, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, paní Janu Štolfovou, tel.: 420 724 103 915, email: Stolfova@gr.cd.cz

Po rozhodnutí o nepotřebnosti a vyřazení vozidla bude proveden znalecký posudek a následně jednání se zájemcem o odkup.

Minimální prodejní cena ŽKV je dána znaleckým posudkem, navýšená o náklady řízení a případně obchodní marži. Tato cena bude i minimální vstupní cenou do elektronické aukce.

V případě více zájemců o odkup bude hodnocení provedeno anglickou elektronickou aukcí. Kupující může v elektronické aukci ceny pouze vylepšovat.

Vítězný uchazeč je vázán nabídkovou cenou minimálně po dobu 30 dní od oznámení rozhodnutí výsledku. V této lhůtě podepíše prodávající a kupující kupní smlouvu o prodeji ŽKV určených k fyzické likvidaci na tříděný kovový odpad.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy