Úvod » Prodej majetku » Nepotřebná kolejová vozidla » Prodej vozidel k fyzické likvidaci

Odprodej železničních kolejových vozidel určených k fyzické likvidaci na tříděný kovový odpad a jeho odvoz k hutnímu zpracování

Odprodej železničních kolejových vozidel (dále jen "ŽKV") realizují České dráhy, a.s. formou nezávazného poptávkového řízení. Podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Poptávkové řízení je dvoukolové.

V prvním kole podávají uchazeči cenovou nabídku dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Po obdržení nabídek, jmenovaná komise provede předběžné hodnocení nabídek a sestaví pořadí těchto nabídek. Pořadí je určeno sestupnou řadou ve vztahu k nabídkové ceně, tedy průběžné první místo získává nabídka uchazeče s nejvyšší nabídkovou cenou. V druhém kole vyzvou České dráhy, a.s., respektive jmenovaný jednací tým, pouze ty uchazeče, kteří se umístili do pátého místa. Uchazeč bude vyzván k jednání o ceně výzvou, upřesňující místo, termín a společně mu bude zaslána tabulka s celkovými cenami uchazečů na prvním až pátém místě předběžného pořadí z prvního kola, bez uvedení jmen uchazečů.

Uchazeči jsou zváni na jednání o ceně v obráceném pořadí vzešlého z prvního kola jednání, tj. od pátého místa do prvního místa předběžného pořadí jednotlivě. Kupující může na jednání nabídkové ceny pouze vylepšovat. Z druhého kola je vyhotoven protokol z jednání o ceně.

Po druhém kole jednání vyhodnotí komise pro hodnocení nabídek vítězného uchazeče. Vítězný uchazeč je vázán nabídkovou cenou minimálně po dobu 30 dní od oznámení rozhodnutí výsledku. V této lhůtě podepíše prodávající a kupující kupní smlouvu o prodeji ŽKV určených k fyzické likvidaci na tříděný kovový odpad.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Kontaktujte nás
Spojovatelka
+420 972 111 111

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy