Úvod » Nákup a zásobování » Zásobování » Prodej nepotřebných zásob

Nabídka nepotřebných zásob

České dráhy, a.s., nabízejí k odprodeji ze svého majetku nepotřebný materiál zájemcům z řad fyzických a právnických osob – podnikatelských subjektů, zájmových organizací a dalších fyzických osob, a to za dodržení obchodních podmínek ČD, a.s.

Jedná se o nepotřebné zásoby, které jsou fyzicky situovány v příslušné organizační složce. Cena materiálu je uvedena v seznamu nabízených položek. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) dle platné zákonné úpravy a případné náklady na dodání materiálu.

Žádost o zaslání cenové nabídky

„Žádost o zaslání cenové nabídky“ musí být zájemcem o odkoupení materiálu zaslána minimálně v elektronické podobě (e-mailem) příslušnému pracovníkovi uvedeného u konkrétního materiálu – položky.

Podmínky prodeje materiálu

Podmínky prodeje materiálu se řídí Obchodními podmínkami ČD, a.s., stanovenými generálním ředitelem a budou zájemci sděleny v rámci zaslání cenové nabídky.

Přehled nepotřebných zásob určených k prodeji

Přehled nepotřebných zásob aktuálně obsahuje konkrétní přehled položek. Přehled ve většině případů obsahuje u každého materiálu jeho interní číslo ČD, název materiálu, číslo výkresu, MJ, počet kusů k prodeji a dále místo uskladnění včetně kontaktních údajů pro zaslání cenové poptávky. Nepotřebné zásoby jsou nabízeny k odprodeji do 30. 9. 2021.

Nabídka nepotřebných zásob ČD k odprodeji k 25.5.2021 (373 kB)

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy