Home » Purchase and Supply » Procurements » Public Tenders

Public Tenders

Zajištění publicity projektů pořízení železničních kolejových vozidel ROP NUTS II Střední Morava (9372 kB)
(Provision of Publicity for Projects Procuring Rail Vehicles under ROP NUTS II Central Moravia)

Zajištění publicity projektů pořízení železničních kolejových vozidel ROP NUTS II Jihovýchod (1135 kB)
(Provision of Publicity for Projects Procuring Rail Vehicles under ROP NUTS II South-east)

Zajištění publicity projektů pořízení železničních kolejových vozidel ROP NUTS II Jihozápad (1581 kB)
(Provision of Publicity for Projects Procuring Rail Vehicles under ROP NUTS II South-west)

Zajištění publicity projektů pořízení železničních kolejových vozidel ROP NUTS II Severozápad (1836 kB)
(Provision of Publicity for Projects Procuring Rail Vehicles under ROP NUTS II North-west)

Top

ČD Directory

Passenger Transport, Information for passengers, www.cd.cz

Transport, Information for partners, www.cdcargo.cz

Switchboard operator
+420 221 111 122
Online form
Send us a question or comment by e-mail.