Společnost České dráhy, a.s., zpracovává Vaše osobní údaje a zajišťuje jejich ochranu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a souvisejícími právními předpisy.

Poskytnuté osobní údaje jsou důsledně chráněny organizačními a technickými opatřeními. Přístupy k osobním údajům jsou omezeny pouze na určené osoby společností České dráhy, a.s.

Shromažďované osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány pouze na území České republiky. Osobní údaje jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.

Jak uplatnit svá práva v oblasti osobních údajů, naleznete na tomto odkazu pod hlavičkou „Zákaznická Privacy Policy“.