V této sekci najdete všechny důležité informace poskytované investorům – finanční zprávy o Skupině ČD a harmonogram jejich publikování, ratingová hodnocení, povinně zveřejňované informace týkající se orgánů společnosti, dluhopisů a trvale udržitelného rozvoje.

Harmonogram zveřejňování výsledků hospodaření v roce 2023

27. dubna 2023
Publikace Výroční zprávy Skupiny ČD za rok 2022 včetně auditovaných konsolidovaných výsledků Skupiny ČD a auditovaných nekonsolidovaných výsledků ČD, a.s., dle IFRS (česká a anglická verze)

21. září 2023
Publikace Pololetní zprávy Skupiny ČD za I. pololetí roku 2023 včetně neauditovaných konsolidovaných výsledků Skupiny ČD dle IFRS (česká a anglická verze)