Společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s., (VUZ) zveřejnila na svých webových stránkách www.cdvuz.cz výroční zprávu za rok 2022. Přes nejistotu na trzích se VUZ podařilo dosáhnout výborných hospodářských výsledků a rozšířit své portfolio služeb o nové inovativní produkty. Cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby a být jim spolehlivým partnerem nejen v tradičních segmentech, jako je železniční zkušebnictví a certifikace, ale také v nově vznikajících oblastech, které hrají pro VUZ i jeho klienty stále důležitější roli: ESG, ISO, ECM a dalších.

Pro VUZ byl rok 2022 byl významný nejen z hlediska ekonomických ukazatelů, ale také proto, že společnost udělala několik důležitých kroků směrem k udržitelnosti svých aktivit. V loňském roce dosáhl VUZ snížení své uhlíkové stopy o 63 % a získal hodnocení „score CDP“ na úrovni B- v rámci projektu Carbon Disclosure Project. Zařadil se tak mezi lídry v oblasti železnice a strojírenství v CEE regionu.

„VUZ se daří postupně naplňovat svou ambici být průkopníkem ESG a udržitelného podnikání nejen v segmentu železniční dopravy. Společenskou odpovědnost chápeme jako neoddělitelnou součást naší činnosti a jsem rád, že můžeme díky novým službám, jako je příprava na ESG Report nebo výpočet uhlíkové stopy, podpořit v obdobných snahách i naše zákazníky,“ prohlásil Ing. Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel VUZ.

„I přes skvělé výsledky neusínáme ovšem na vavřínech a neustále zavádíme nové produkty, jako je testování kybernetické odolnosti vozidel, certifikace systémů řízení ISO, audit a certifikace ECM nebo racionalizace výroby. To vše v kontextu ESG, tak abychom byli schopni provést co nejširší spektrum zákazníků budoucími výzvami, a to nejenom v železničním sektoru,“ dodává Martin Bělčík.

 

Soubory ke stažení

  • Certifikát uhlíkové stopy VUZ za rok 2022 (39,1 KB)

  • CDP za rok 2022 (593,98 KB)