Jediným akcionářem Českých drah, a.s., je Česká republika. Společnost České dráhy, a.s., tvoří koncern s následujícími společnostmi podrobenými jejímu jednotnému řízení:

ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ 28196678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844

DPOV, a.s., se sídlem Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52, IČ 27786331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3147

Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025

Dopravní vzdělávací institut, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 621/8a, PSČ 186 00, IČ 27378225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10168

ČD – Informační Systémy, a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ 24829871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064

ČD – Telematika a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ 61459445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

ČD travel, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Perlová 370/3, PSČ 110 00, IČ 27364976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108644