Prodej nepotřebných vozidel a zásob 

Odprodej nepotřebných železničních kolejových vozidel k dalšímu využití 

Prodej železničních kolejových vozidel (dále jen "ŽKV") probíhá elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena, jehož prostřednictvím na ČD, a.s., probíhají i nákupní procesy. Prodeje ŽKV budou v maximální možné míře uveřejněny na profilu zadavatele v sekci prodejní část. 

V případě zájmu účastnit se v poptávkovém řízení prosím kontaktujte České dráhy, a.s., Odbor provozu osobní dopravy, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, paní Janu Štolfovou (tel.: +420 724 103 915, e-mail: jana.stolfova@cd.cz).

Po projednání a rozhodnutí o nepotřebnosti vozidla bude proveden znalecký posudek a následně jednání se zájemcem o odkupu ŽKV. Prodejní cena ŽKV je stanovena na základě interních pravidel ČD, a.s., a takto stanovená cena bude minimální vyhlašovací cenou pro prodej ŽKV.

V případě více účastníků řízení o odkup bude hodnocení provedeno anglickou elektronickou aukcí. Účastník může v elektronické aukci ceny pouze vylepšovat. Vítězný účastník je vázán nabídkovou cenou minimálně po dobu 30 dní od oznámení rozhodnutí výsledku. V této lhůtě podepíše prodávající a kupující kupní smlouvu o prodeji ŽKV k dalšímu využití. 

Rádi bychom vás požádali, abyste se v případě, že ještě nemáte vytvořenu registraci v elektronickém systému Tender arena, zaregistrovali do prostředí elektronického nástroje Tender arena. Tato registrace je nutná z důvodu vaší další možné účasti na vybraném prodejním případu pro konkrétní prodej ŽKV, tedy abyste mohli aktivně podávat nabídku formou zaslání elektronické nabídky v tomto systému. Doporučujeme využití prohlížeče Microsoft Edge.

Registraci do systému provedete zde
Pro úspěšnou registraci je možné využít nápovědu, kterou najdete na této stránce.

Po vyplnění požadovaných údajů odešlete Registraci dodavatele pro její dokončení stisknutím tlačítka REGISTROVAT. 

Prodej ŽKV uvedeným způsobem bude probíhat během roku 2023 nebo do rozhodnutí o změně.

Zároveň zveřejňujeme soubor ŽKV, která jsou zařazena do prodeje. V případě zájmu o prodej ŽKV prosím kontaktujte České dráhy, a.s., Odbor provozu osobní dopravy, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, paní Janu Štolfovou, tel.: (+420) 724 103 915, e-mail: jana.stolfova@cd.cz, pro umožnění prohlídky vozidel a další informace ohledně prodejů ŽKV.

Seznam nepotřebných ŽKV k odprodeji, určených k dalšímu využití

  • Seznam nepotřebných ŽKV k odprodeji – 7/2024 (35,42 KB)