Loga

České dráhy, a.s., realizují v roce 2023 dotační projekt s názvem „Rekonstrukce vodovodních řadů do objektů ČD – úspora vody v průmyslu“. Tento projekt je realizován v rámci Národního plánu obnovy, komponenta 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda – vlastník komponenty je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Cílem předkládaného projektu je realizace úspory vody v rámci areálu společnosti České dráhy v místě Česká Třebová. Díky rekonstrukci / výstavbě nového vodovodního řadu je možnost dosáhnout úspory min. 15 %. Areál Českých drah, a.s., v České Třebové slouží zejména k zabezpečení chodu dráhy, nákladní a osobní dopravy. Jedná se o významný železniční uzel v České republice.

Tento dotační projekt je financován ze 40 % z Evropské unie, zbylé náklady jsou financovány z vlastních zdrojů příjemce.
 
Celkové způsobilé náklady ČD, a.s., na projekt: 22 524 740 Kč
Výše dotace: 9 009 896 Kč

 
Kontakt:
Kamila Váňová
kamila.vanova@cd.cz