Na lokálce z Tábora do Bechyně jezdí od tohoto týdne komfortnější vozy řady Btn. Starší dvounápravové přípojné vagóny k motorovým vozům nahradily modernější čtyřnápravové vozy s podvozky se vzduchovým vypružením. Jejich jízda je podstatně klidnější. Novější vozy vyrobila Moravskoslezská vagonka ve Studénce v roce 1997.

Oproti starším vozům mají ty nové také pohodlnější čalouněné sedačky a determální tónovaná skla, která lépe chrání před ostrými slunečními paprsky. Ve vozech je možná přeprava jízdních kol a kočárků. V budoucnosti se předpokládají ještě další drobné úpravy na vozech a lokomotivách řady 113 v oblasti hlášení zastávek na znamení a funkčnosti celého informačního systému. Na základě objednávky regionu může být na vozy dosazena i palubní Wi-Fi síť a elektrické zásuvky pro dobíjení cestovní elektroniky (mobilní telefony, tablety, notebooky…).

Na lokálce z Tábora do Bechyně jezdí od tohoto týdne komfortnější vozy řady Btn. Zdroj:Archiv ČD.
Bechyňka

Modernizace vozidlového parku na lokálce Tábor – Bechyně je komplikovaná z důvodu tří velmi malých oblouků s poloměrem pod 150 metrů. Běžná drážní vozidla jsou v současnosti konstruovaná pro průjezd nejmenším poloměrem oblouku 150 metrů. Proto i v případě vozů Btn bylo nutné provést speciální zkušební a měřící jízdy, při kterých bylo sledováno množství parametrů, především pak vzájemná interakce vozidel a tratě a vozidel navzájem ve velmi malých obloucích s poloměrem 125 metrů. Zkušební jízdy se uskutečnily v srpnu letošního roku.

Na základě kladného vyhodnocení měření provedeného společností VÚKV je nyní zahájen roční zkušební provoz vozů Btn na trati Tábor – Bechyně, který má několik podmínek, např. musí být speciálně seřízené vzduchové vypružení vozů, lokomotiva v čele vlaku musí  mít funkční mazání okolků a mezivozové přechody budou pro cestující z důvodu bezpečnosti ve velmi malých obloucích trvale uzavřeny. Následně bude vyhodnocen zkušební provoz a vliv vozů typu Btn na železniční trať.

České dráhy se i nadále zabývají možnostmi dalšího zkvalitnění komfortu cestování na naší nejstarší elektrifikované trati z roku 1903. Jedním z více zvažovaných řešení by mohlo být nasazení tzv. vlakotramvaje, která v jednom vozidle spojuje vybrané parametry železničních a tramvajových vozidel.