České dráhy se včera slavnostním podpisem na francouzské ambasádě v Praze připojily k projektu RETHINK. Ten spojuje velké společností působící v České republice, které se rozhodly vzájemně spolupracovat při hledání cest, jak dosáhnout omezení klimatických změn a z nich plynoucích škod. Iniciátorem projektu je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj.

Podpis společného prohlášení proběhl včera v prostorách francouzské ambasády v Praze a navazuje na podporu klimatických cílů Pařížské dohody a Klimatického paktu z Glasgow. Na podpis prohlášení dnes navazuje první veřejná akce projektu RETHINK, a to Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti, kterého se účastní právě zástupci zainteresovaných společností.

„Jak napovídá název projektu, zapojili jsme se do iniciativy, jejímž cílem je ‚znovupromýšlení‘ způsobu, jakým podnikáme, s jakou energetickou náročností a jak to do budoucna činit s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Přizpůsobení se změnám na energetickém trhu se týká každého z nás, ať už jde o jednotlivce nebo o firmu. Železniční doprava je energeticky úsporná a současně ekologická už ze své podstaty. Tento aspekt však hodláme dále rozvíjet a posouvat. Samozřejmě při zachování dostupnosti železniční dopravy a kvality služeb pro naše zákazníky,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec.

Členství v projektu RETHINK navazuje a vhodně doplňuje stávající členství ČD ve sdružení Zelená železnice, které se ale zaměřuje pouze na železniční sektor. Součástí iniciativy RETHINK jsou např. energetické a stavební firmy, banky, železárny nebo velké obchodní řetězce, které podnikají v České republice. Zhruba desetinu pak tvoří veřejný sektor, tedy ministerstva, kraje nebo města a obce. „Připojení národního dopravce k projektu je v souladu se schválenou Strategií udržitelnosti Skupiny ČD 2030. Věříme, že toto členství nám pomůže lépe cílit naše plánované aktivity v oblasti ESG na další období,“ doplňuje Michal Krapinec.

„Tato otevřená platforma sdružuje velké společnosti, které působí v Česku, a které se rozhodly vzájemně spolupracovat a předávat si zkušenosti při hledání nového modelu svého podnikání. Od zapojení do projektu RETHINK si slibujeme partnerství a sdílení informací s ostatními velkými podnikatelskými subjekty, primárně týkající se témat nového ESG nefinančního reportingu a energetické transformace, říká Lukáš Svoboda, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup. „Připravujeme aktualizaci naší energetické koncepce, snižování energetické náročnosti našeho podnikání a návrhy modelů energetické soběstačnosti. Přirozeným sekundárním efektem těchto změn bude i následné snižování našich emisí. Nadále držíme vizi dopravce s nejnižší uhlíkovou stopou v ČR do roku 2030,“ upřesňuje Lukáš Svoboda.

České dráhy investují miliardy korun do nových úsporných vlaků, které umí rekuperovat a vracet vyrobenou „zelenou“ elektřinu zpět do sítě. Další investice směřují do úsporných systémů LED osvětlení nebo moderních pro životní prostředí šetrných opravárenských hal. Nejnovější vozidla nyní jezdí v Plzeňském a Jihočeském kraji a další budou dodána například do Olomouckého nebo Moravskoslezského kraje. Ve výrobě jsou ale nové soupravy i pro další regiony a také soupravy pro dálkové expresní linky. S některými kraji už probíhají jednání o  nasazení hybridních vlaků, které budou ještě šetrnější k životnímu prostředí.