Až roční zdržení v plnění dodávek, vysoká poruchovost nových a modernizovaných vozidel nebo zpoždění oprav snižují kvalitu cestování na železnici. České dráhy proto opakovaně vyzvaly své dodavatele, aby přijali opatření k plnění svých závazků. Vozy odstavené k plánovaným revizím v dílnách externích dodavatelů a pozdě dodané nové soupravy chybí v provozu každý den. To komplikuje práci železničářů, ale má to především dopad na nižší pohodlí cestujících a na plnění smluv Českých drah vůči objednavatelům.

„V poslední době jsme často kritizovaní ve veřejném prostoru, že naše vlaky poskytují nižší komfort cestování. Že nasazujeme starší vagóny a neposkytujeme takové služby, jaké si sami poskytovat přejeme. Třeba ve vlacích chybí Wi-Fi, zásuvky pro napájení cestovní elekroniky nebo jezdí vagóny bez klimatizace. Cestující přirozeně nezajímá, že velká část problémů je u dodavatelů a opravců techniky. My je však denně řešíme a děláme všechno proto, aby se nedostatky v práci našich dodavatelů přenášely na naše cestující a zákazníky co nejméně,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Zpoždění u nově dodávaných souprav se pohybuje v rozmezí půl až jeden rok. Kvůli řadě nedostatků je mohou České dráhy přebrat často až na několikátý pokus. Zhruba půlroční zpoždění bylo u dodávek InterJetů od konsorcia Siemens–Škoda, zhruba roční zpoždění má dodávka jednotek push-pull a v řádu až několika týdnů jsou zdržení u jednotlivých souprav RegioPanter od závodů skupiny Škoda  Group. Zpoždění zhruba půl roku avizuje polská společnost PESA při výrobě nových motorových vozů. Zhruba roční zpoždění má modernizace motorových vozů Stadler na Slovensku v ŽOS Zvolen. U vozů je navíc vysoká poruchovost. V slovenské ŽOS Vrútky se významně prodlužují i plánované revize osobních vozů pro vlaky EC/IC, které trvají dvakrát až třikrát déle, než je plánovaná doba. Místo 45 dní jsou na Slovensku některé vozy na revizi i více než 110 dní. Nedostatky na straně výrobců a opravců tak způsobují velké problémy zákazníkům a zaměstnancům Českých drah.

„Chápeme, že jsme všichni prošli dvěma roky pandemie COVID-19 a od února vyvolala různé problémy válka na Ukrajině, ale je nepochybné, že celá řada zdržení v dodávkách a nekvalita provedených prací s těmito problémy zkrátka nesouvisí. Naši dodavatelé se musí postavit čelem k plnění termínů a dodržení kvality a musí přijmout opatření ve svých firmách, aby začaly plnit své závazky. My jsme jejich zákazník a denně musíme řešit chybějící soupravy, které stojí v jejich podnicích a nám chybí. My pak  musíme  vyplácet kompenzace našim cestujícím a dostáváme smluvní pokuty za nedodržení standardů kvůli chybějícím vlakům odstaveným v jejich závodech,“ vysvětluje Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.

České dráhy kvůli pozdním dodávkám a nízké kvalitě provedené práce uplatňují veškeré sankce a kompenzace. Dodavatelé musí odstranit také všechny garanční závady. Prioritou dopravce je však dodržení termínů a kvality u dodávaných nových vozidel i u techniky, která prochází revizemi a modernizací tak, aby mohl poskytovat kvalitní služby. To bez včasných a kvalitních dodávek nových a opravených vlaků není možné, proto České dráhy znovu vyzývají své dodavatele, aby přijali taková vnitřní opatření, která to zajistí. „Pokud však nepřistoupí naši dodavatelé k razantním opatřením v plnění termínů a zlepšení kvality svých dodávek, pak jsme připraveni i k dalším právním krokům a v krajním případě  i k vypovězení příslušných smluv,“ zdůraznil na závěr Michal Kraus.