Evropská komise dnes vydala prohlášení, ve kterém informuje o uzavření antimonopolního šetření údajných podnákladových cen na lince Praha – Ostrava. Evropská komise tak na základě všech důkazů, které národní dopravce předložil, neshledala na straně Českých drah závadné jednání.

Případ označovaný Evropskou komisí jako Falcon byl v šetření cca 12 let a týkal se údajného zneužití dominantního postavení ze strany Českých drah na lince Praha – Ostrava.

„Skvělá zpráva pro České dráhy. Dnes jsme od Evropské komise obdrželi rozhodnutí v kauze údajně podnákladových cen na lince Praha – Ostrava. Tvrzené protisoutěžní jednání, ke kterému mělo dojít ze strany ČD, nebylo shledáno opodstatněným. Velké zadostiučinění po letech vleklé kauzy, komentoval dnes uzavření kauzy na svém twitterovém účtu předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec.

České dráhy od začátku trvaly na tom, že z jejich strany nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání. Evropské komisi o tom předložily řadu důkazů.

V prohlášení, které dnes Evropská komise zveřejnila svém webu, se mimo jiné uvádí: „Dne 10. listopadu 2016 zahájila Komise šetření s cílem posoudit, zda ČD účtovaly ceny pod úrovní nákladů s cílem vyloučit konkurenty v rozporu s antimonopolními pravidly EU. Dne 30. října 2020 přijala Komise prohlášení o námitkách, v němž vyjádřila svůj předběžný názor, že v letech 2011 až 2019 ČD na trase Praha – Ostrava využívaly predátorské ceny. Po pečlivém posouzení všech relevantních důkazů, včetně informací získaných od ČD, dospěla Komise k závěru, že důkazy nepotvrdily její původní obavy, a proto se rozhodla šetření uzavřít.“

Odkazy:

Twitter: twitter.com/MKrapinec/status/1575812978854842370?cxt=HHwWhMC-0cTjtN4rAAAA

Evropská komise: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_5911