České dráhy na svém e-shopu www.cd.cz spouští v pilotním provozu systém tzv. semaforu. Novinka pomůže cestujícím, kteří využívají dálkové vlaky, zjistit předpokládanou obsazenost daného spoje a případně doporučí pořízení místenky pro bezproblémovou cestu vlakem. Jedná se o další prozákaznické vylepšení služeb on-line odbavení, které České dráhy v posledním období zavedly.

„Průběžně vylepšujeme uživatelské prostředí v našem e-shopu. Semafor je dalším nástrojem, který umožní cestujícím v dálkové dopravě lépe si naplánovat svou cestu a vyhnout se například nepříjemnostem s plně obsazenými místy k sezení ve vlaku. Jsem rád, že se nám ho podařilo spustit ve zkušebním režimu ještě před Velikonocemi, které představují vždy cestovně exponované období,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Indikátor obsazení spoje má tři základní varianty. Zelená barva označuje spoj s předpokládaným nízkým obsazením. Oranžový stav upozorňuje zákazníka na předpokládanou střední obsazenost, kdy se doporučuje pro pohodlnou cestu pořízení místenky. Pod červenou barvou se pak vyskytují ty vlaky, u kterých se předpokládá velký počet cestujících, typicky se jedná o vlaky mezi velkými městy v časech dopravních špiček. V případě, že je kapacita vlaku již téměř naplněna, může se cestující setkat ještě s ikonou a nápisem „Téměř vyprodána místa k sezení“.

Předpokládané využití kapacity je indikováno pro konkrétní vyhledaný úsek. Pokud si tedy cestující  vyhledá například vlak Praha – Ostrava, systém zohlední nejvíce obsazený úsek a podle něj je indikováno předpokládané obsazení vlaku. Při vyhledání spojení s přestupem se zobrazí předpokládané obsazení nejvíce vytíženého vlaku ze spojení. Při otevření detailu spojení se semafor zobrazuje pro každý použitý vlak samostatně.

Novinka je od středy 27. března 2024 v pilotním provozu dostupná na webu, postupně se bude uživatelům objevovat i v mobilní aplikaci Můj vlak tak, jak bude postupně docházet k její aktualizaci v mobilních zařízeních.

V uplynulém roce zavedly České dráhy v on-line odbavení svých cestujících hned několik novinek. Zjednodušil se on-line nákup jízdenek na zpožděné vlaky, kdy je možné si jízdní doklad koupit až do skutečného času odjezdu vlaku ze stanice. V případě změny řazení jsou cestující s rezervacemi automaticky přesazeni na jiné volné místo. Praktická je také možnost uložit si zakoupenou jízdenku do aplikace Apple Wallet.

Dodavatelem technického řešení pro on-line odbavení Českých drah je společnost CHAPS ze skupiny ČD - Informační systémy.

V e-shopu a mobilní aplikaci Můj vlak se u dálkových vlaků nově budou zobrazovat informace o předpokládané obsazenosti spojů.
Indikátor předpokládaného obsazení vlaků