V novém jízdním řádu 2024, který začne platit 10. prosince 2023, budou mít cestující větší možnost surfovat na internetu, dobíjet své mobilní telefony, tablety nebo notebooky a podstatně se rozšíří možnosti cestování bez bariér osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. V jízdním řádu 2024 budou mít České dráhy zavedeno celkem 8 738 vlaků, které za dobu nového ročního jízdního řádu ujedou zhruba 119 milionů kilometrů. Při přihlédnutí k různým časovým omezením jízdy, např. k jízdě jen v pracovní dny nebo jen o víkendech či pouze po určitou sezónní dobu, budou České dráhy vypravovat denně v průměru 6 583 spojů.

„I v novém jízdním řádu pokračuje naše ofenziva v rozšiřování a zkvalitňování služeb prostřednictvím moderních vlaků. Díky tomu meziročně navýšíme počet bezbariérových spojů a spojů, ve kterých mají cestující k dispozici elektrické zásuvky a USB porty pro dobíjení cestovní elektroniky, o zhruba 550 vlaků. O přibližně 900 vlaků pak navyšujeme počet spojů vybavených palubní Wi-Fi sítí, která umožní snazší přístup k internetu a pohodlné sledování zpráv, sociálních sítí, vyřizování e-mailů a další činnosti, které jsou s internetem spojené,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

InterJet

České dráhy nabídnou v Jízdním řádu 2024 celkem 6 692 bezbariérových vlaků, 495 vlaků se službou úschova během přepravy a 7 579 vlaků s rozšířenou přepravou spoluzavazadel, především jízdních kol (přepravu jízdních kol však zajišťují téměř všechny z 8 738 vlaků Českých drah). V 63 dálkových spojích bude k dispozici restaurační vůz, v 93 vlacích bistro a v 229 vlacích roznáška občerstvení formou služby ČD Minibar nebo automat (ČD Snack). Pro cestující s dětmi bude připraveno 495 vlaků s vyhrazenými vozy nebo oddíly pro cestující s dětmi do 10 let a v 75 spojích budou mít cestující k dispozici dětské kino. Palubní Wi-Fi síť bude k dispozici ve 4 026 spojích, z toho se jedná o 489 dálkových vlaků, a možnost napájet cestovní elektroniku během jízdy nabídne 2 754 vlaků. V 75 dálkových vlacích budou mít cestující k dispozici palubní informačně-zábavní portál.

„Největší změny k lepšímu čekají především na cestující se sníženou schopností pohybu a orientace. Vedle rekordního počtu bezbariérových spojů, České dráhy už budou mít 76 % spojů z úplně všech zavedených vlaků přístupných pro osoby na ortopedickém vozíku, dojde díky stále většímu počtu vlaků a stanic vybavených pro bezbariérové cestování k nové přesnější definici symbolům bezbariérovosti. Běžný symbol ‚vozíčkáře‘ znamená nově nasazení přímo nízkopodlažního vozidla nebo vozidla se zvedací plošinou, u kterého není objednání přepravy nutné, ale je pouze doporučené. Pro další skupiny cestujících to také znamená, že přijedou nízkopodlažní vozidla, do kterých se bude snadno nastupovat také seniorům nebo cestujícím s kočárky a koly. Inverzní symbol ‚vozíčkáře‘ pak označí bezbariérové spoje, u kterých je třeba asistence dopravce, například při obsluze nástupní plošiny, protože mají podlahu v klasické výšce. Přepravu u takového vlaku je třeba dopředu objednat,“ vysvětluje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

V jízdním řádu 2024 mají České dráhy zavedeno celkem 8 738 různých vlaků. S přihlédnutím na omezení v jejich jízdě, např. některé spoje jezdí jen v pracovní dny, některé spoje o víkendech nebo v určitém časovém období, je denní průměr nabízených spojů 6 583. Za rok vypraví České dráhy skoro 2,5 milionů vlaků, které během jízdního řádu ujedou zhruba 119 milionů kilometrů. To je denně v průměru přes 320 000 kilometrů. Přibližně dvě třetiny z tohoto výkonu připadá na regionální spoje (osobní a spěšné vlaky) a třetina na dálkové vlaky. I přes změnu dopravce na několika regionálních linkách v Plzeňském kraji tak bude celkový celostátní rozsah výkonů zajištěných Českými drahami podobný jako v končícím Jízdním řádu 2023.