Vedení společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s., (VUZ) v návaznosti na opatření přijatá Vládou ČR a EU na dnešním ranním jednání rozhodlo o ukončení obchodních vztahů s Ruskem a Běloruskem.

„Výzkumný Ústav Železniční je společností postavenou na dvou základních principech naší činnosti – nestrannosti a nezávislosti. Oba tyto principy jsou od sebe neoddělitelné, tvoří naši DNA a jsou naší nejvyšší hodnotou. Považujeme za povinnost tyto principy hájit nejenom v naší práci, ale ve veškerém našem jednání a chování. Útok na Ukrajinu, kde máme mnohé a vážené obchodní partnery, považujeme za amorální, bezohledný a barbarský – je útokem na nezávislost Ukrajiny. Proto se připojujeme k iniciativám Vlády ČR a EU a ukončujeme veškeré své obchodní aktivity s Ruskem a Běloruskem.“

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s., (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.