V souladu se zněním §36 odst. 5 a 8 zákona 274/2024 Sb. České dráhy zveřejňují porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 v lokalitě Český Heršlák. Provozovatelem vodovodu je společnost ČEVAK, a.s.

Soubory ke stažení

  • Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné – Č. Heršlák (233,88 KB)