V mobilní aplikaci Můj vlak a v e-shopu Českých drah dochází ode dneška k důležitému vylepšení, které výrazně zjednoduší nákup jízdenek. Cestující si nově mohou zakoupit elektronickou jízdenku na zpožděné vlaky až do skutečného času jejich odjezdu. V souvislosti s touto změnou budou zároveň upravena pravidla pro vracení jízdenek a odškodnění.

Nákup jízdních dokladů online byl dosud možný do času pravidelného odjezdu příslušného vlaku. Po jeho odjezdu už nákup v mobilní aplikaci možný nebyl, a cestující tak museli využít k nákupu jiné prodejní kanály (pokladny ČD). To se nyní mění a nová verze mobilní aplikace i e-shop budou zohledňovat aktuální zpoždění vlaku. Jízdenky tak půjdou koupit až do skutečného času odjezdu vlaku ze stanice. V rámci pilotního prodeje, který začíná 1. listopadu 2023, takto bude zajištěn prodej na přímá spojení bez přestupu, a to jak jízdenek dle tarifu Českých drah, tak jízdenek jednotlivých integrovaných dopravních systémů (IDS) zahrnutých do online prodejních kanálů ČD.

Pokud si cestující pořizuje jízdenku v době mezi odjezdem vlaku dle platného jízdního řadu a jeho skutečným (zpožděným) odjezdem, posouvá se automaticky počátek platnosti dokladu o aktuální zpoždění vlaku v době nákupu dokladu. Konec platnosti dokladu se o aktuální zpoždění zpožděného vlaku automaticky posouvá jen u dokladů IDS.

Nákup online jízdenek na zpožděné vlaky

Nákup jízdenek na přímé zpožděné vlaky podporuje nová verze mobilní aplikace Můj vlak 2.11.0.

V souvislosti s touto novinkou jsou také upravena pravidla pro vracení jízdenek a odškodnění za zpoždění.

Pro vrácení dokladů budou platit standardní podmínky s tím, že na zpožděný vlak je za tímto účelem nahlíženo v době nákupu dokladu jako na vlak jedoucí včas.

Příklad: Doklad pro vlak s odjezdem v 10:00 lze standardně vrátit beze srážky do 9:45. Pokud tento vlak bude v době nákupu dokladu opožděn o 60 minut, lze doklad zakoupený na zpožděný vlak vrátit beze srážky do 10:45.

Pro přiznání nároku na odškodnění za zpoždění vlaku platí standardní podmínky s tím, že se doba zpoždění vlaku v nástupní stanici odečte od skutečného příjezdu do cílové stanice.

Příklad: Nárok na odškodění standardně vzniká při zpožděném příjezdu vlaku do cílové stanice cestujícího o 60 a více minut později. Pokud tento vlak bude v době nákupu dokladu opožděn o 30 minut, vzniká nárok na odškodnění za zpoždění vlaku až při příjezdu vlaku do cílové stanice cestujícího o 90 a více minut později.