Společnost České dráhy, a.s., poskytuje svým obchodním partnerům přístup k zařízením služeb a službám v těchto zařízeních ve smyslu zákona 266/1994 Sb. o drahách. Společnosti, které mají s Českými drahami uzavřenou smlouvu, mohou využívat čerpací stanice, technologické zázemí pro údržbu a opravy vozidel a k provoznímu ošetření vozů a také služby ve vybraných železničních stanicích. V místě, kde je provozovatelem dráhy společnost České dráhy, a.s., je podmínkou k přístupu k zařízení služeb uzavření smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní či dráze – vlečce.

Seznamte se prosím s dokumentem Obecné podmínky pro přístup a poskytování služeb, kterým se řídí přístup k zařízením služeb a službám v nich poskytovaných.

Obecné podmínky pro přístup a poskytování služeb

 • Obecné podmínky od 15. 9. 2021 (590,01 KB)

Přehled drah

 • Veřejně nepřístupné vlečky s veřejným užíváním (623,55 KB)

 • Dráhy celostátní (431,98 KB)

Popis zařízení služeb

Popis zařízení služeb byl vytvořen v souladu s požadavky Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177. Je vydáván a aktualizován dle potřeby.

Předmětem popisu jsou provozovaná zařízení služeb:

 • železniční stanice,
 • čerpací zařízení – prodej nafty,
 • zařízení oprav a údržby ŽKV,
 • zařízení pro provozní ošetření vozů (strojní mytí ŽKV, doplnění nádrže vodou, vyprazdňování vakuových WC).

Popis zařízení služeb – přílohy

 • Popis zařízení služeb k 7. 12. 2022 (438,31 KB)

Železniční stanice

Služby týkající se výpravních budov jsou poskytovány v lokalitách:

 • Praha hl.n. – autocouchett,
 • Plaňany.
 • Ceník služeb ve vybraných železničních stanicích (186,82 KB)

 • Žádost o přístup k zařízení služeb (16,18 KB)

Čerpací zařízení – prodej nafty

Evidenční cena nafty pro období od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024 je 29,51 Kč/l (bez DPH).

Prodej motorové nafty je poskytován v těchto lokalitách:

Dokumenty k prodeji motorové nafty

 • Ceník prodeje motorové nafty (415,13 KB)

 • VOP pro prodej motorové nafty (560,22 KB)

 • Mapa čerpacích zařízení pro ŽKV (506,59 KB)

 • Žádost o přístup k zařízení služeb (16,18 KB)

Dokumenty k seznámení z oblasti PO a BOZP naleznete zde.

Opravy a údržba železničních kolejových vozidel

Opravy a údržba hnacích vozidel, přívěsných, řídících a vložených vozů v rozsahu prohlídek O, M a neplánovaných oprav jsou poskytovány v těchto lokalitách:
Opravy a údržba osobních vozů v rozsahu prohlídek O, M a neplánovaných oprav v lokalitách:
Opravy a údržba nákladních vozů v rozsahu běžných oprav NV v těchto lokalitách:

Dokumenty k opravám a údržbě ŽKV

 • Cena služeb oprav a údržby ŽKV (aktualizace k 1. 3. 2024) (419,73 KB)

 • Místa údržby ŽKV (105,68 KB)

 • VOP ČD – opravy a údržba ŽKV od 10.12.2023 (570,46 KB)

 • VOP ČD – opravy a údržba ŽKV od 1.8.2024 (101,61 KB)

 • Žádost o přístup k zařízení služeb (16,18 KB)

Změna VOP – opravy a údržba ŽKV k 10.12.2023

Změna ceníku – opravy a údržba ŽKV k 1. 3. 2024

Upozornění na nové VOP – opravy a údržba ŽKV od 1. 8. 2024

Zařízení pro provozní ošetření vozů

Strojní mytí ŽKV na myčkách a umývačích je poskytováno v těchto lokalitách:
Vyprazdňování vakuových WC je poskytováno v těchto lokalitách:
Doplnění nádrže vodou je poskytováno v těchto lokalitách:

Dokumenty k využití zařízení pro provozní ošetření vozů (POV)

 • Cena služeb zařízení pro POV (aktualizace k 1. 3. 2024) (532,48 KB)

 • VOP pro služby zařízení POV (549,5 KB)

 • Mapa zařízení pro POV (93,39 KB)

Změna ceníku – POV k 1. 3. 2024